Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.

O Spółce

W dniu 21 października 1999 roku podpisano umowę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o..
W kapitale zakładowym, który wynosi 6 000 000 PLN wszystkie udziały objęte zostały przez krajowe podmioty gospodarcze.

Podstawowym zadaniem Spółki jest prowadzenie obrotu energią elektryczną w oparciu o ustawę Prawo Energetyczne na hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce.

Polska Energia PKH Sp. z o.o. spełnia wszelkie niezbędne warunki wymagane przepisami prawa do prowadzonej działalności posiadając pełne gwarancje finansowe prowadzonego obrotu. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2020 r. Nr OEE/11309/963/W/DRE/2020/KCh Spółka uzyskała koncesję na obrót energią elektryczną na terenie całego kraju ważną do dnia 16 kwietnia 2030 r.

 

Dane podstawowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000031635

NIP 954-23-12-373
REGON 276709807
Kapitał zakładowy: 6.000.000,00 zł


Dane teleadresowe:
Polska Energia – Pierwsza Kompania
Handlowa Sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel.: 48 32 744 26 55
e-mail: pepkh@polskaenergia.pl

Adres do rozliczeń finansowo-księgowych:
Polska Energia – Pierwsza Kompania
Handlowa Sp. z o.o.
Ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice