Dane podstawowe
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000031635

NIP 954-23-12-373

REGON 276709807

Kapitał zakładowy: 6.000.000,00 zł

Dane teleadresowe
Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

tel.: 48 32 744 26 55
e-mail: pepkh@polskaenergia.pl

Adres do rozliczeń finansowo-księgowych:

Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.
Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice