Absolwent studiów wyższych na wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz licznych specjalistycznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i energetyki.

W branży energetycznej nieprzerwanie od 1989 roku. Zaczynał w Będzińskim Zakładzie Elektroenergetycznym, następnie w latach 2000-2012 pracował w Polskiej Energii PKH Sp. z o.o. , gdzie m.in. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. obrotu energią elektryczną. Od 2012 r. zatrudniony w TAURON Wytwarzanie S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Handlu.

Równoległe z pracą na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A., począwszy od 2016 r. ponownie powołany do organów zarządczych Spółki, gdzie od marca 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki.